تاریخ خبر: کد خبر: 2357

شعار «فرزند بیشتر ، زندگی فعال تر» تبلیغ شود

واسطی گفت: بر اساس قاعده ای سازمان بهداشت جهانی(WHO)، یک زن از 20 سالگی تا 36 سالگی بازه باروری اوست که بر اساس این قاعده باید ضریب باروری هر زن 4 فرزند باشد.

شعار «فرزند بیشتر ، زندگی فعال تر» تبلیغ شود

به گزارش قاصدنیوز، حجت الاسلام عبدالحمید واسطی ظهر دیروز در همایش ملی تبلیغ و جمعیت که در هتل خاتم برگزار شد با اشاره به اینکه مطالعات جمعیتی نیازمند یک دید جدید است، اظهار کرد: به نظر من مهم ترین رویکردی که باید در این حوزه تغییر کند نگاه به آینده است.

 

واسطی تصریح کرد: آینده نگری یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید در جامعه امروزی مد نظر قرار گیرد و ما باید به درستی در این مسیر گام برداریم، زن امروزی ما باید این نگاه را خود ایجاد کند. فرد باید نسبت به آینده خود حساس باشد، این نگاه حساس می تواند زمینه رشد جمعیت را در جامعه فراهم کند.

 

عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی با اشاره به اینکه فرد باید نسبت به عناصر جهان حس و فکر داشته باشد تصریح کرد: افق دین انسان باید در مفاهیم دینی تبیین شود، نگاه دینی به جهان سبب می شود که انسان زندگی خود را بر اساس نیازهای اساسی جامعه قرار دهد.

 

وی خاطر نشان کرد: اسلام دانش و مسائل بین الملل یکی از کتب بسیار مهمی است که به نظر من در این زمینه راه گشا باشد، علل اصلی دست یابی به یک جامعه پایدار این کتاب عنوان شده است. افزایش جمعیت نیازمند یک ساختار های اجتماعی است باید بررسی شود آیا ایران ساختارهای کامل اجتماعی را در اختیار دارد یا خیر؟

 

این استاد حوزه های علمیه افزایش جمعیت را یک عامل مهم برای تحقق امنیت و آرامش در کشور دانست و افزود: باید شرایط توسعه یافتگی در کشورهای مختلف دنیا بررسی شود، این توسعه یافتگی بدون رشد جمعیت غیر ممکن بوده است.

 

وی افزود: طرح آمایش سرزمینی به طور مستقیم با افزایش جمعیت ارتباط دارد، ما نباید این موضوع را فراموش کنیم که آمایش سرزمین را در سال های گذشته فراموش کرده بودیم و نتوانسته ایم در این زمینه برنامه ریزی مناسبی را ارائه دهیم.

 

وی خاطر نشان کرد: سیاست جمعیتی به معنای کاهش جمعیت نیست بلکه به معنای تنظیم جمعیت کشور است و در مواقعی که کشور نیازمند افزایش جعیت باشد این سیاست ها در این جهت اعمال و در دورانی که نیازمند کاهش جمعیت باشد در این راستا اعمال می شود.

 

وی خاطر نشان کرد: فشارجمعیتی تغیرات تکنولوژی ایجاد می کند و تربیت و در ضمن فضای اجتماعی و ارتباطات چامعه شکل می گیرد. ضریب باروری زوج ها باید به بالای 4 برسد.

 

واسطی گفت: بر اساس قاعده ای سازمان بهداشت جهانی(WHO)، یک زن از 20 سالگی تا 36 سالگی بازه باروری اوست که بر اساس این قاعده باید ضریب باروری هر زن 4 فرزند باشد. در این استاندارد برای بارداری یک سال و برای شیردهی دوسال در نظر گرفته شده است. لذا در هر 4سال یک فرزند می تواند متولد شود.

 

عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی خاطر نشان کرد: شعار فرزند کمتر زندگی بهتر باید به شعار «فرزند بیشتر ، زندگی فعال تر» تبدیل شود و این رسالت روحانیت است که باید این موضوع را در بین مردم تبلیغ کند.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون