تاریخ خبر: کد خبر: 3109

عکس: طبیعت زیبای پاییزی مشهد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی پائیز خیابان‌ها و بوستان‌های مشهد مقدس حال و هوای این فصل را بیشتر نشان می‌دهد

 

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591285.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20592190.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20592243.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591173.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591622.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591970.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20592046.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20592007.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591756.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591808.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591480.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591524.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591664.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/09/08/IMG20591338.jpg

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون