تاریخ خبر: کد خبر: 2403

طرح: روزیش دست خداست

امام صادق علیه السّلام فرمودند: الرزقُ مَعَ النساءِ و العيالِ. رزق و روزي انسان در گرو وجود زن و فرزند است.

اعتماد به خداوند و توکل راهگشای بسیاری از مشکلات می تواند قرار گیرد. توجه به اینکه فرزند رزق و روزی خود را با خود همراه می آورد باید در وجود انسانها نهادینه شود. امام صادق علیه السّلام فرمودند: الرزقُ مَعَ النساءِ و العيالِ. رزق و روزي انسان در گرو وجود زن و فرزند است. (نور الثقلين، ج ۳ ص ۵۹۵)

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون