کلمات کلیدی

  • شهرام 2 0

    زنده باد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. درود بر ارتش. درود بر سپاه. درود بر عزت و اقتدار ایران. خدایا ملت ایران رو عزیزتر از این بدار. درود بر روح پر فتوح شهدای اسلام. مرگ بر داعش و پشتیباننش.

  • مسعود 2 0

    یادش بخیر بچه های گردان 700 پیاده لشکر 77

ارسال نظر

تریبون