تاریخ خبر: کد خبر: 7145

عکس: بیمه تروریستی ویژه اربعین!

یکی از دفاتر شرکت‌های بیمه‌ در مشهد در اقدامی عجیب و تشویش آفرین، برای جذب مشتری بیشتر، از بیمه حوادث خود به عنوان بیمه تروریستی اربعین نام برده است.

بیمه اربعین

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون