تاریخ خبر: کد خبر: 4627

فیلم: فردای توافق هسته‌ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

به شما دروغ گفته اند که این کشور ها وضع اقتصادی خوبی دارند.تلاش میکنند این صدا به جوانان نرسد.

 

استاد حسن عباسی:

 

دو ماه پیش گروه اقتصادی مرکز ما هفتصد کتاب که توی هفت سال گذشته افول اقتصادی اروپا و آمریکا رو جمع کردن در قالب یک کتاب خونه دیجیتال برای مسئولین کشور فرستادیم.متوسط سالی صد سال جلد رد آمریکا چاپ شده که میگه لیبرالیسم اقتصادی سقوط کرده است.آقای پروسفسور استیپ نیس که ودباره جایزه نوبل اقتصاد رو برده است میگوید اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده است بلکه علم اقتصاد سقوط کرده است. غربی ها که مدرنیته رو در لیبرالیسم و لیبرالیسم را در اقتصاد به ما حقنه میکردند اینها خودشان کتاب نوشتند که بداد ما برسید ما نابود شدیم با این وضعیت.امیدی نبندید که بعد از فردای مذاکرات و برداشتن تحریم ها اتفاق اقتصادی در ایران بیفتد.او اگر میتوانست مشکل اقتصادی را حل کند شهر دیتروید ورشکسته نمیشد.چرا یونان از دست لیبرال ها خارج شد و به دست کمونیست ها افتاد؟چون مردم دارند لیبرالیسم را کنار میگذارند.این نکته را توجه کنید که به شما القا میکنند که 35 سال تحریم بودیم و با آمریکا رابطه نداشتیم موجب عقب افتادگی ما شده است.این گونه نیست .صندوق بین المللی پول نقشه ای منتشر کرده است و کشور هایی که به رنگ قرمز در آمده اقتصادشان در حال فروپاشیست.کدام کشور ها؟ آمریکا،مکزیک،چین،هند اروپاو امریکا،ژاپن

 

به شما دروغ گفته اند که این کشور ها وضع اقتصادی خوبی دارند.تلاش میکنند این صدا به جوانان نرسد.
پارسال والراشتاین را اورده بودند ایران به او گفته بودند مبادا بگویی اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی است.عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.والر اشتاین به هتل میرود .او سی سال پیش فروپاشی اقتصاد آمریکا را پیش بینی کرده بود.واشنگتن پست این مکالمه والراشتاین و استاد های لیبرال که به او گفته بودند مبادا از فروپاشی اقتصاد لیبرال سخن بگوید را منتشر کرد.منفعت این استادان لیبرال دانشگاه های ایرن در چیست؟

 

منفعت دولتمردان ما در چیست که از بیان فروپاشی اقتصاد لیبرالی در هراس است.؟

 

به این دلیل که نمیتوانند به غرب بگویند ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم.

 

باید مردم بی خبر بمانند.

 

فردای توافق هسته ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

 

اکر ما آمریکا را برسمیت بشناسیم در مذاکرات،سفارت آمریکا را در ایران بازگشایی کنیم پرونده هسته ای را بزاریم کنار ولایت فقیه را بزاریم کنار حجاب را از سر زنانمان برداریم با اسرائیل رابطه برقرار کنیم پسر شاه را برگردانیم اقتصاد ما 5 درصد تغییر نخواهد کرد.استعمار فرانو در سیستم مالی و بانکداری وجود دارد.لنین میگوید اگر میخواهید یک کشور را زمین بزنید پول ان کشور را به زمین بزنید.

 

 

 

آقایان علم اقتصاد سقوط کرده است.انتظار نداشته باشید بعد از برداشته شدن تحریم ها مشکلات اقتصادی حل شود.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون