تاریخ خبر: کد خبر: 3925

گزارش تصویری: آغاز طرح ملی «همسفر تا بهشت»

مدیر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: هجدمین دوره طرح ملی«همسفر تا بهشت» با حضور ۳۴ کاروان ۶۵۰ نفری از سوم بهمن ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴‌ در مشهد در حال برگزاری است.

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

طرح همسفر تا بهشت ازدواج دانشجویی

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون