تاریخ خبر: کد خبر: 1948

گزارش تصویری/ همایش «معراج مادرانه» با حضور کارگردان شیار143

چهارمین مراسم تجلیل از مادران شهدای گمنام تحت عنوان «معراج مادرانه» ۲۹ شهریورماه همراه با اکران فیلم شیار ۱۴۳ در مشهد برگزار شد.

همایش مادران شهدای گمنام در مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد با حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 همایش مادران شهدای گمنام در مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد- شهردار مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد با حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 همایش مادران شهدای گمنام در مشهد همایش مادران شهدای گمنام در مشهد با حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 همایش مادران شهدای گمنام در مشهد با حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 همایش مادران شهدای گمنام در مشهد با حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 همایش مادران شهدای گمنام در مشهد با حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون