تاریخ خبر: کد خبر: 9125

ممکن است روحانیت شکست بخورد

من خوف این را دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت بروند... آنها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت بروند و ما برای خاطر این که خودمان مهذب نبودیم به جهنم [برویم!]

ممکن است روحانیت شکست بخورد

به گزارش قاصدنیوز، امام خمینی درجمله ای خطاب به روحانیت می فرمایند: اگر ما از زیّ متعارف روحانیت خارج بشویم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم... ممکن است... روحانیت شکست بخورد...

من خوف این را دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت بروند... آنها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت بروند و ما برای خاطر این که خودمان مهذب نبودیم به جهنم [برویم!]

و آن خوف زیادی که من دارم این است که ما روبه‌رو بشویم با آنها، ما در جهنم باشیم، آنها در بهشت باشند و اشراف به ما پیدا کنند! و این خجالت را انسان کجا ببرد؟

صحیفه امام، ج۱۸، ص۱۳

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون