تاریخ خبر: کد خبر: 4519

معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

اجرای برنامه‌های سند سبز زیست محیطی پیرو فرمایشات رهبری

معاون انسانی سازمان محیط زیست از اجرای برنامه‌های سند سبز زیست محیطی با همکاری دیگر دستگاه‌ها پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد.

اجرای برنامه‌های سند سبز زیست محیطی پیرو فرمایشات رهبری

به گزارش قاصد نیوز، دکتر سعید متصدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل مربوط به محیط زیست و بحث‌های حفاظت و پیشگیری از تخلفات تخریب‌ها که نقطه عطفی در شرایط زیست محیطی کشور محسوب می‌شود، معاون انسانی سازمان محیط زیست برنامه‌هایی را دنبال خواهد کرد.

 

به گفته وی، در حال حاضر با توجه به تخریب و دست‌اندازی‌ها و بحران‌های زیست محیطی، ظرفیت‌های اکولوژیکی و طبیعی کشور رو به اتمام است که به نظر می‌رسد توجه به فرمایشات رهبری، راهگشای رهایی از این وضعیت خواهد بود.

 

متصدی افزود: برنامه‌های سازمان محیط زیست که در راستای بهبود این وضعیت است، برنامه‌های خوب و مدونی است که نیازمند همکاری‌ تمام دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه است.

 

وی اظهار داشت: بر اساس فرمایشات رهبری، همکاری دستگاه‌ها و سازمان محیط زیست برای اجرای برنامه‌های زیست محیطی، الزامی است.

 

معاون انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: تهیه سند سبز زیست محیطی در کاهش آلاینده‌ها نقش بسیار موثری دارد که معاونت انسانی سازمان در اسرع وقت این سند را که تدوین شده و دربرگیرنده منابع طبیعی، محیط زیست انسانی و کاهش آلاینده‌هاست، با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها اجرا خواهد کرد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون