تاریخ خبر: کد خبر: 8912

صحت انتخابات شورای شهر مشهد تایید شد

در نتیجه این بازشماری که ۵۴۰۰۰ برگ آرا نفرات اول تا سی‌ام مورد بازشماری قرار گرفت هیچ یک از افراد از لحاظ رتبه وجایگاه نسبت به نتایج اولیه اعلام شده تغییر نکردند.

صحت انتخابات شورای شهر مشهد تایید شد
سیدعلی بامشکی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان مشهد در گفتگویی با اشاره به اینکه کار بازشماری ۴۰ صندوق با حضور ناظرین هیات نظارت وعوامل هیات اجرایی و نمایندگانی از معترضین ومنتخین روز گذشته انجام شد، اظهار کرد: در جریان این باز شماری علاوه بر بازشماری تعداد آرا، تعرفه ها ‌از لحاظ شکلی و محتوایی نیزمورد بررسی قرار گرفت .
 
 
وی ادامه داد: درنتیجه این بازشماری که ۵۴۰۰۰ برگ آرا نفرات اول تا سی‌ام مورد بازشماری قرار گرفت هیچ یک از افراد از لحاظ رتبه وجایگاه نسبت به نتایج اولیه اعلام شده تغییر نکردند.
 
 
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان مشهد با بیان اینکه پس از اتمام بازشماری آرا در روز گذشته هیات نظارت شهرستان امروز جهت جمع‌بندی و بررسی نتایج حاصله از شمارش آرا تشکیل جلسه داد، بیان کرد: پس از بحث بررسی وتبادل نظر گزارشی از چگونگی بازشماری آرا جهت ارائه در جلسه هیات نظارت عالی استان که امروز عصربرگزار شد تهیه و در این جلسه گزارشی نسبت به بازشماری ۴۰ صندوق روز گذشته و۳۰ صندوقی که در هفته گذشته بازشماری شده و در مجموع ۷۰ صندوق که حدود۹۴ هزار آرا بازشماری شده ارائه و اعضای محترم هیات عالی نظارت استان با توجه به نتایج حاصله از بازشماری ۷۰ صندوق که منجر به تغییر آرا و جابجایی افراد نشده وتعرفه‌ها از لحاظ شکلی ومحتوا مغایری مشاهده نشده است،‌ نظر مثبت خود را درخصوص تایید صحت انتخابات مشهد  اعلام که قراراست مراتب رسما به فرمانداری مشهد اعلام گردد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون