تاریخ خبر: کد خبر: 7674

40 میلیارد تومان اعتبار حاشیه مشهد

اختصاص 40 میلیارد تومان برای حاشیه مشهد قطعی شد بسته پروژه های اجرایی حاشیه شهر برای تخصیص سهم مشهد از بودجه 61 میلیاردی حاشیه کلانشهرهای کشور قطعی شد تا با اختصاص سهم مشهد از این ردیف، کار ساماندهی حاشیه مشهد به زودی آغاز شود.

به گزارش«قاصدنیوز»، «مقدوری» معاون استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با خراسان  اظهارکرد: در جلسه 26 دی ماه در ستاد بازآفرینی استان با حضور «سعید نمکی» معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بسته اجرایی حاشیه شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 

سوم بهمن نیز با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دو معاون سازمان عمران و بهسازی شهری کشور و دو نماینده از وزارت راه و شهرسازی، محورهای چهارده گانه طرح های حاشیه شهر که مشتمل بر 41 برنامه است، مورد ارزیابی قرار گرفت.پروژه ها تا سقف 40 میلیارد تومان تعریف شده است و با قطعی شدن بسته پیشنهادی، از آنجا که پرداخت40 میلیارد تومان از مجموع 61 میلیارد تومان بودجه حاشیه کلانشهرهای مذهبی کشور در سال جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی قطعی شده ،قرار است تمام این رقم به مشهد اختصاص یابد.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون