تاریخ خبر: کد خبر: 4541

گزارش تصویری:

عکس:بازگشایی تقاطع غیر همسطح شهید گمنام- مشهد

تقاطع غیر هم سطح شهید گمنام در یکی از پرترافیک ترین نقاط مشهد قرار دارد. 53 درصد از این پروژه با مدیریت جهادی به مدت 53 روز در روز گذشته به اتمام رسید و بازگشایی شد.
 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون