تاریخ خبر: کد خبر: 4393

شهرداران مناطق در مشهد سرمایه بیت المال را هدر می‌دهند

نائب رئیس شورای شهر مشهد گفت: متاسفانه تعدادى از مدیران مناطق شهردارى سرمایه بیت المال را با اسراف و هزینه کرد نامناسب هدر می دهند.

شهرداران مناطق در مشهد سرمایه بیت المال را هدر می‌دهند

به گزارش قاصدنیوز، دکتر محمدکمال سروی ها صبح سه شنبه در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامى شهر مشهد اظهار کرد: متاسفانه تعدادى از شهروندان در  هفته گذشته از عملکرد چهار منطقه شهری مبنی بر هدر رفت بیت المال به منظور تعویض جداول نو و تازه خیابان ها به صورت مجدد در این مناطق به شورای شهر شکایت و درخواست پیگیرى کردند.

 
وى افزود: با بررسى و پیگیرى هاى انجام شده مشخص شد که در این مناطق جداول نو کنده شده و جایگزین آنها جداول دیگری شده است.

نائب رئیس شوراى اسلامى شهر مشهد تصریح کرد: همانطور که مدیران شهرى در جهت عملکرد مطلوب و صحیح تشویق و پاداش اخذ مى کنند لازم است در صورت تاخیر یا عدم اجراى صحیح وظایف خود توبیخ و تذکر لازم را دریافت کنند.

سروی ها اذعان کرد: در راستاى زمانبر بودن کسب درآمد در شهردارى مشهد باید با نظارت دقیق و جدى در نحوه هزینه کرد میزان اسراف و هدر رفت درآمدها را کاهش داد.وى با اشاره به تاثیر هدر رفت هزینه ها در مدیریت شهرى بر شهروندان مشهد ادامه داد: با توجه به شکایاتى که از سوى مردم ارائه شده است آنها دیگر تحمل هدر رفت بیت المال و هزینه های نامناسب را ندارند و دلیلی برای جایگزینی آن یا جداولی که مشکلی ندارند وجود ندارد.

نائب رئیس شوراى اسلامى شهر مشهد تاکید کرد: شهردار مشهد و معاونان باید هرچه سریعتر جلوی این روند را بگیرند.

وى ادامه داد: مردم نیز همواره بر این تاکید دارند که نمایندگانشان در شوراى اسلامى شهر مشهد بر هزینه کردهای شهرداری و برخی مدیران نظارت کافی داشته باشند

 

منبع: مهر

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون