تاریخ خبر: کد خبر: 9017

به بهانه انتشار برنامه تفصیلی مهندس تقی زاده خامسی

یک لیست کوتاه از چالشهای شهری و دیگر هیچ!

جناب مهندس تقی زاده ظاهرا به این جمع بندی رسیده اند که پیشنهاد کاندیداتوری ایشان خیلی جدی نیست‌ (یا حداقل از دید ایشان جدی انگاشته نشده است!)، زیرا برای تهیه برنامه، تلاش حداقلی نیز برای یک تحقیق و بررسی ساده در باب شبکه مسایل ویژه شهر و راهکارهای اولیه حل آن متقبل نشده اند.

سعید شعرباف تبریزی نوشت: آخرین برنامه ارایه شده، مربوط به جناب تقی زاده خامسی است. جناب مهندس تقی زاده ظاهرا به این جمع بندی رسیده اند که پیشنهاد کاندیداتوری ایشان خیلی جدی نیست‌ (یا حداقل از دید ایشان جدی انگاشته نشده است!)، زیرا برای تهیه برنامه،  تلاش حداقلی نیز برای یک تحقیق و بررسی ساده در باب شبکه مسایل ویژه شهر و راهکارهای اولیه حل آن متقبل نشده اند. شاید به همین دلیل نیازی نباشد ما هم خیلی در باب این برنامه تعمق کنیم!

 

 ترکیبی از چند لفظ کلی در باب شهر شهروند محور، لزوم کاهش هزینه، توجه به محیط زیست و کلی گویی هایی از این دست که با یک جستجوی ساده در اینترنت در باب مشخصات حکمروانی خوب شهری قابل دانلود است، به همراه یک تصویر از المان های شهر هوشمند، ذکر چند چالش متداول در کلان شهرهای ایران مثل بزهکاری و‌اعتیاد، سکونتگاههای غیر رسمی، کمبود حمل و نقل عمومی، استاندارد نبودن دفع زباله و چند جمله قابل تامل ! در باب ضعف فرهنگی مشهدی ها در حوزه ترافیک و حاشیه نشینی! خلاصه کل برنامه کتبی و ارایه شفاهی ایشان بود. (از انصاف نگذریم چند مثال خوب از تجربیات تهرانی ایشان در لابلای سخنان مهندس یافت میشد)

 

بنای تکرار بحث های گذشته در باب برنامه سایر کاندیداها نیست، متاسفانه اغلب آن نقدها بدین برنامه هم وارد است، از مشخصات یک برنامه عملیاتی در قبال تهدیدها و فرصت های مشهد کنونی تا کلی گوییها، مشخص نبودن اولویت ها و ضرایب موضوعات و نبود زمان و مکان در برنامه. بد نیست در انتهای بحث، همانطور که در بحث گذشته هم عرض شد، کاندیداهای نهایی شهرداری مشهد، تکلیف نظری و عملی خود را به صراحت با موضوعات مهم شهر مشهد بویژه مسایل زیر مشخص کنند تا بتوان در انتهای دوران مسئولیت با همین شاخص‌ها و بصورت منصفانه عملکرد آنها را مورد قضاوت قرار داد:

 •  تعیین تکلیف پهنه های مهم شهری مثل ارتفاعات جنوب و کمربندی جنوبی، بافت های فرسوده حرم مطهر و داخل شهر.
 •  تعیین راهبرد دقیق در قبال پهنه های بلند مرتبه سازی مشهد
 •  نحوه طراحی و‌سازوکار حضور حقیقی مردم و نخبگان در مدیریت شهر
 • تعیین موضع در قبال ماهیت بسته های سرمایه گذاری  متناسب با مشهد و پیوست اقتصادی مشهد 
 •  تعیین مهمترین اقدامات زمان دار در قبال طرح جامع و طرحهای تفصیلی هفتگانه مشهد
 • تعیین موضع در باب روشهای استفاده از هویت فرهنگی واستفاده از ظرفیت وسیع مردمی درفعالیتهای فرهنگی
 • اعلام موضع دقیق در مورد کارهای فوری روی زمین مانده در حاشیه و حریم شهر مشهد
 • نحوه مشارکت مردم و محلات در مدیریت شهری،پیوست اجتماعی و پیوست ظرفیت فعالیتهای فرهنگی و عمرانی.
 •  اعلام برنامه در باب روشهای توسعه دو زیر ساخت حمل و نقل بویژه خطوط قطار شهری و زیر ساخت های اطلاعاتی شهر
 • پیوست فرهنگی و اجتماعی، الزامات و مطالعات فرهنگی و اجتماعی طرحها و ضوابط مهم شهری
 • زییا سازی، سیما و منظر و معماری و تبلیغات شهری
 • اعلام برنامه در باب پهنه های تفریح-زیارت در مشهد و زمینه های عملیاتی مناسب برای گردشگری و پهنه های فراغتی
 • مهمترین مساله پیش رو و ماموریت کلیدی معاونت به همراه شاخص های تصدی
 • ساز و کار اعمال شفافیت در تمام سطوح شهرداری، از پروژه های شهری تا سطح شهر الکترونیک و خدمات قابل واگذاری
 • تعهدات حقوقی، مالی و مدیریتی مهم باقی مانده برای دوره بعد و سالیان اینده شهرداری مشهد
 • برنامه عملیاتی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در  مدیریت شهری (همراه با زیر برنامه های مهمی چون مبارزه با فساد)
 • راهکارهای کاهش هزینه های جاری در شهرداری از طریق حذف هزینه های کم اهمیت، کاهش هزینه از طریق بازطراحی روش اجرای کارهای پرهزینه شهرداری و نیز بحث مدیریت یارانه های مختلف شهرداری مثل یارانه حمل و نقل 
 • روشهای افزایش سهم درآمدهای پایدار و سالم در میان منابع درآمدی شهرداری (به تفکیک منابع درآمدی مشخص)

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون