تاریخ خبر: کد خبر: 8989

منتخب شورای پنجم مشهد:

نحوه مدیریت شورای پنجم تفاوتی اساسی با مدیریت 14 سال اخیر دارد

در نوع مدیریت شهر ما تفاوت‌های اساسی و بنیادین را در شورای پنجم با چهارده ساله قبل خواهیم داشت و با مدلی متفاوت شهر را اداره می‌کنیم.

نحوه مدیریت شورای پنجم تفاوتی اساسی با  مدیریت 14 سال اخیر دارد

به گزارش «قاصدنیوز» بتول گندمی منتخب شورای پنجم مشهد در گفتگویی اظهار داشت: در نوع مدیریت شهر ما تفاوت‌های اساسی و بنیادین را در شورای پنجم با چهارده ساله قبل خواهیم داشت و با مدلی متفاوت شهر را اداره می‌کنیم.

 

گندمی همچنین با تأکید بر شفاف سازی گفت: در این حوزه ما معتقد به شفاف سازی هستیم و زمانی­که قرار است مردم از خدمات بهره­مند شوند، باید به طور مستقیم و با شفافیت و با کمترین آسیب و فساد از همه چیز مطلع شوند و این خدمات را دریافت کنند.

 

وی تصریح کرد: نگاه جذب درآمد و آن هم از جیب مردم، کارآمد و کارساز نیست. در این زمینه‌ها نگاه ما در شورای پنجم تفاوت‌هایی اساسی و بنیادین با مجموعه مدیریتی حداقل 10 تا 14 ساله گذشته دارد.

 

«قاصدنیوز» ضمن انتشار وعده‌ها و برنامه‌های منتخبان جدید شورای شهر مشهد، در آینده بر اساس همین متون، عملکرد منطبق و مطلوب را از منتخبان شورا مطالبه خواهد کرد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون