تاریخ خبر: کد خبر: 7841

مستند: پشت پرده ماجرای تبادل جاسوس آمریکایی

مستند قاعده بازی به موضوع تبادل 4 جاسوس آمریکایی اختصاص دارد. در دی‌ماه سال‌جاری و در آستانه اجرایی شدن برجام، 4 زندانی آمریکایی با 7 زندانی ایرانی تبادل شدند. در میان زندانیان آمریکایی که دو تابعیتی هم بودند، جیسون رضائیان نیز که به جرم جاسوسی در زندان بود،آزاد شد. همچنین سعید عابدینی کشیش مبلغ افکار انحرافی، امیر حکمتی تفنگدار جاسوس آمریکایی و نصرت ‌الله خسروی از دیگر آزادشدگان آمریکایی بودند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون