تاریخ خبر: کد خبر: 6315

فیلم: آیا در امربه معروف به جنس مخالف هم می‌توان تذکر داد؟

در این کلیپ مهندس تقوی، کارشناس حوزه ی امر به معروف و نهی از منکر به این پرسش می پردازد که آیا «تذکر زبانی در ارتباط با جنس مخالف هم واجب است؟» و به طور کلی «آیا در نهی از منکر جنسیت شرط است؟»

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون