تاریخ خبر: کد خبر: 5945

عکس: تابلوی هنری از قیام خونین مسجد گوهرشاد

این اثر به همت حسن روح الامین با نقاشی رنگ روغن تولید که در همایش علمی تخصصی قیام مسجد گوهرشاد در هفته گذشته توسط وحید جلیلی و شهردار مشهد رونمایی گردید.

قیام گوهرشاد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون