تاریخ خبر: کد خبر: 5716

فیلم: از کنسرت تا کرسنت

حساسیت دولت در مسائل حاشیه ای و پرهیاهو درحالی که نسبت به مسائل اصلی و مهم حساسیتی نشان نمی‌دهد...

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون