تاریخ خبر: کد خبر: 5460

عکس: جشن دولتی سالگرد انتخابات در مشهد

صبح امروز همایش سالگرد انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در مشهد با سخنرانی قائم مقام وزیر امور خارجه در سالن صبا برگزار شد.

OfTM4N4ZQ9M8

4uiHWzrsfA7D

9eie2Kq3PyJT

zVt4UCCwzk9x

3VifD6nqAdE6

VKZkivxqT8ut

کافی

1lBN6r95ixDZ

X0o6lcOXrH7I

l16XryCIrEp6

رشیدیان

BFUS4at0UyRM

n7R2iuIvs3iI

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون