تاریخ خبر: کد خبر: 4766

عکس: کنسولگری عربستان در قفس!

در تصویر، ساختمان سرکنسولگری عربستان در مشهد را مشاهده می کنید.

کنسولگری عربستان

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون