تاریخ خبر: کد خبر: 4609

گزارش تصویری: نیشابور در آینه

آینه، تصویری ترین عنصر سفره هفت سین و نشانه پاکی و صداقت و صفا و صمیمیت است.درفرهنگ عامه رسم براین است در هر نقل مکان به منزل نو، اول چیزی که قبل از لوازم وارد منزل می شود آینه است. با توجه به شروع سفرهای نوروزی، عکاسان ایرنا این تنوع فرهنگی را در انعکاس آینه به تماشا نشسته اند. جاذبه گردشگری در انعکاس آینه ضمن واقعی بودن، از کارکرد تماشای روزمره خارج می شود و مشوقی است برای دوباره دیدن این جاذبه های فرهنگی

عطار نیشابور

رصدخانه نیشابور

جاذبه های نیشابور

جاذبه های نیشابور

خانه چوبی نیشابور

طبیعت نیشابور

جاذبه های نیشابور

جاذبه های نیشابور

کمال الملک

جاذبه های نیشابور

جاذبه های نیشابور

جاذبه های نیشابور

مزار شهدای نیشابور

جاذبه های نیشابور

جاذبه های نیشابور

جاذبه های نیشابور

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون