تاریخ خبر: کد خبر: 4208

عکس: 2ایرانی+2آمریکایی

علی اکبر صالحی و وزیر انرژی آمریکا هم به مذاکرات پیوستند و این مذاکرات با دو مقام بلند پایه ایران و دو مقام بلند پایه آمریکایی برگزار شد.

با فشرده تر شدن مذاکرات هسته ای این بار علی اکبر صالحی و وزیر انرژی آمریکا هم به مذاکرات پیوستند و این مذاکرات با دو مقام بلند پایه ایران و دو مقام بلند پایه آمریکایی برگزار شد.

با فشرده تر شدن مذاکرات هسته ای این بار علی اکبر صالحی و وزیر انرژی آمریکا هم به مذاکرات پیوستند و این مذاکرات با دو مقام بلند پایه ایران و دو مقام بلند پایه آمریکایی برگزار شد.

کلمات کلیدی

  • 0 1

    متاسفم

ارسال نظر

تریبون