تاریخ خبر: کد خبر: 3564

انیمیشن: حضرت علی(ع) چگونه عایشه را حصر کرد؟

در جمل هم فتنه ای برپا کردند و مسلمانان را در برابر هم قرار دادند. اما برخی از عاملان این فتنه هم محاکمه نشده و تنها به دست فراموشی سپرده شدند. ما عاقبت عاملان فتنه جمل را هم فراموش نمی کنیم.‎‎

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون