تاریخ خبر: کد خبر: 2507

عکس: اهدای پرچم به هیئات مذهبی در حرم رضوی

هیئات مذهبی که خواهان دریافت این پرچم مخملی هستند پس از چندین سال حضور در عزادارای های مشهدمقدس، می توانند این پرچم را به صورت نوبتی دریافت نمایند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون