تاریخ خبر: کد خبر: 2317

گزارش تصویری/ افتتاح مجتمع فرهنگی - فروشگاهی «خانه حجاب صدف»

این مجموعه در ساختمانی چهارطبقه دارای بخش های مختلف از جمله بخش ویژه چادر، ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین قسمت های نمایشگاهی و فرهنگی است که فضایی مناسب را برای عموم شهروندان جهت خرید و استفاده از فضای فرهنگی این مجموعه پدید آورده است.

افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 1 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 2 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 3 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 4 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 5 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 6 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 7 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 8 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 9 افتتاح مجتمع فرهنگی فروشگاهی خانه حجاب صدف - 11

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون