تاریخ خبر: کد خبر: 3913

فیلم: 100 درصد مردان و 60 درصد زنان غربی زنا می کنند

در این فیلم دکتر حسن عباسی با مد نظر قرار دادن یکی از مهمترین منابع روانپزشکی در دنیا به بیان مسائلی پیرامون خانواده در غرب و ایران میپردازد

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون