تاریخ خبر: کد خبر: 3195

72شیوه خودسازى از نگاه یک طلبه شهید

در این نوشتار هفتاد و دو شیوه خودسازى از نگاه طلبه شهید محمدى که از وصیت‏نامه ایشان برداشت شده است را می‌خوانید.

به گزارش قاصدنیوز، در وصیت نامه طلبه شهید محمد محمدی به بیان هفتاد و دو راه‏ خودسازى پرداخته شده است؛ از نگاه ایشان یکى از راه ‏هاى رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خودسازى و مراقب دائمی اعمال و رفتار است؛ انسان باید دستورالعملى را آیینه روى خود سازد تا همیشه با نگاهى به آن، از درون متنبه شود.

محاسبه و مراقبه از صفاتى است، که رعایت آن موجب خودسازى اعمال و کردار انسان مى‏شود. برخى از بزرگان گفته‏اند که: براى خودسازى، هر فردى مجموعه‏اى از اعمال خوب را که باید بدان عمل کند و اعمالى که باید از آنها پرهیز کند بر روى کاغذى بنویسد، صبحگاهان به آن نگاه کند و در طول روز بر رعایت انجام آنها اهتمام ورزد و در شامگاهان نیز در آن بنگرد و از خود حسابرسى کند.

 


طلبه شهید محمدى که تمام سعى و تلاش خود را در جهت خودسازى به کار مى بست نیز با استعانت از کلمات گهربار اهل‏بیت عصمت و طهارت‏(ع) مواردى را تحت عنوان «چند تذکر براى خودسازى» گردآورى نموده و آن را نصب‏ العین خود قرار داده تا با مرور و عمل به آنها، بتواند سیر و سلوک الى‏الله داشته باشد و به درجات عالى انسانیت دست‏یابى پیدا کند، که در حقیقت همین محاسبه و مراقبه از نفسش بود که او را در زمره انسان‏هاى ملکوتى قرار داد.

بنابراین با مرور این دست‏ نوشته، لازم دانستیم که آن را براى خیل مشتاقانى که درصدد یافتن راه‏ هاى سعادت دنیا و آخرت هستند ذکر نماییم تا چون چراغ هدایتى باشد فرا روى همه ما:

*   ذکر نعمت‏هاى خدا، شکر است، انتظار فرج به وسیله صبر، عبادت است، روزه، سپر آتش است، زناى چشم، نگاه است، قناعت، سرمایه تمام نشدنى است، خواب صبح، مانع روزى است، مسجد، خانه پرهیزکاران است، آفت سخن، دروغ است، آفت دین، هواپرستى است، کفاره گناه، پشیمانى است، صله رحم، عمر را زیاد مى‏کند، کارهاى نیک، از مرگ‏هاى بد جلوگیرى مى‏کند، صدقه، آتش گناه را فرو نشاند چنانکه آب آتش را، توبه کننده، با بى‏گناه یکسان است، خنده، دل را مى‏میراند، بهشت، زیر سایه شمشیرهاست.

*   دعا بین اذان و اقامه رد نمى‏شود، مؤمنان چون مصالح یک ساختمانند، همه یکدیگر را نگه مى‏دارند، دعا، اسلحه مؤمن است، شرف مؤمن به نماز شب است، غیرت، نصف ایمان است، مسلمانان در برابر دشمنان یک دست‏اند، مجاهد آن است که، در راه خدا با خود نبرد کند، هر چیز زکاتى دارد، زکات تن روزه است.

*   دعاى روزه‏دار رد نمى‏شود، صبر هنگام صدمات بهتر است، مسواک فصاحت را مى‏افزاید، بیکارى، سبب قساوت قلب مى‏شود، کسى که بخشش خود را باز گیرد، مانند سگى است که آنچه قى کرده باز بخورد، نگاه به سبزه، نور چشم را زیاد مى‏کند، پیامبر(ص) فرمود امت من روز قیامت در اثر وضو، صورت و دست و پایشان نورانى است.

*   دست شستن قبل از غذا، فقر را برطرف کند و بعد از غذا غصه را بزداید و دیده را روشن نماید، دعاى مظلوم مستجاب است، گرچه فاجر باشد، بدانید وجود شما بهائى جز بهشت ندارد، مبادا به غیر از آن خود را بفروشید، بدانید امروز وقت آمادگى است، فردا مسابقه است، مسابقه بر سر بهشت است و سرانجام باختگان، دوزخ، بدانید هر که بى‏اندیشه عاقبت، در هر کار پا نهد، باید منتظر حوادث ناگهانى باشد.

*   بدانید جهاد بهاى بهشت است، هرکس براى خویشتن جهاد کند مالک بهشت شود و بالاترین ثواب خدا از کسى است که خود را بشناسد، بدانید و بیدار باشید، اینکه زبان‏ها آزاد و بدن‏ها سالم و عضوها در اختیار، و جایگاه وسیع، و مجال بسیار است. مرگ نرسیده، عمل کنید، هر که از خطاى دیگران بگذرد، خدا از گناهش بگذرد، هر که دیگران را ببخشد، خدا او را عفو کند.

*   هر که در معصیت صبر کند، خدا او را عوض دهد، هر که مشتاق بهشت باشد، در کارهاى خیر بشتابد، هر که در انتظار مرگ باشد از لذت‏ها چشم پوشد، هر که به مصیبت زده‏اى تسلیت دهد، همانند او اجر دارد، هر که از عمل نیک خرسند شود و از کار بد نگران، مؤمن است، هر که شب زیاد نماز بگزارد روز چهره نورانى دارد، هر که پرده حیا را بدرد، غیبت ندارد، هر که از کرده زشت خود بددل باشد خدا او را بیامرزد هرچند استغفار نکند.

*   هر کس دیدار خدا را دوست دارد خدا دیدار او را دوست دارد و هر که لقاى حق را خوش ندارد خدا هم ملاقات او را ناخوش دارد، هر که مزه ایمان را مى‏خواهد بچشد عمل صالح را دوست دارد، هر که دوست دارد در وسط بهشت مسکن گزیند، از اجتماع یعنى از عقائد دینى و دستورات مذهبى مسلمین جدا نشود.

*   هر که بدون اجازه به نوشته دیگرى نگاه کند گویا در آتش نگریسته، هر که یک غصه دنیا از دل برادرش بردارد، خدا یک غصه آخرت از دلش برگیرد، هر که عمل آخرت را وسیله تحصیل دنیا قرار دهد، در آخرت بهره‏اى ندارد، هر که بدون دعوت بر سر سفره‏اى حاضر شود چنان است که به عنوان سرقت آمده و غارت برده، هر کس به بدعت‏گذارى اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ، او را ایمن دارد.

*   هر کس در معاشرت با مردم ستم نکرد و دروغ نگفت و خلف وعده ننمود، از کسانى است که در جوانمردیش کامل و عدالتش ظاهر و برادرى با او واجب و غیبتش حرام است، خدا رحمت کند. آن را که زبانش را اصلاح کند، عجب دارم از کسى دهان را از خنده چاک مى‏دهد و نمى‏داند خدا از او راضى است یا نه، کار مؤمن عجیب است. بخدا سوگند! هیچ تقدیرى جز خیر، خدا درباره او نکند، خشکى چشم اثر سختى قلب است.

*   با هواى نفس بجنگید تا بر خود مسلط شوید. مرگ فرا رسد جز اعمال خیرى که فرستاده‏اید چیزى سود ندهد، مرگ فرا رسد و جز نیکوکارى‏ها که پیش فرستاده‏اید چیزى بى‏نیازتان نکند، بر سر شهوات با نفس بجنگید، تا حکمت قلبتان را فرا گیرد. با کم کردن خوراک، جهاد با نفس کنید تا فرشتگان به شما نزدیک و شیاطین دور شوند، کشتى را تجدید کنید که، دریا ژرف است، نیرو را تجدید کنید که راه دور است.

*   از همه بهتر آن است که سرعت سیر عمر را بداند و آماده رفتن بشود، با نیکان هم‏نشینى کن، که اگر کار خیر کنى ستایشت کنند و اگر به خطا روى تذکرت دهند، هر دلى که آلوده به شهوت باشد، محروم است از اینکه در ملکوت آسمان‏ها پرواز کند، بهترین شما کسى است که دیدارش شما را به یاد خدا افکند، بهترین شما کسى است که شما را به کار خیر دعوت کند.

بهترین شما کسى است که از عیب خالى است، بهترین شما کسى است که از گناه کناره گیرد.

 

منبع: خادم الشهداء

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون