تاریخ خبر: کد خبر: 5630

یک نظرسنجی میدانی: افزایش مقاومت مردم در برابر فشارها+اینفوگرافیک

بر اساس مقایسه نظرات شهروندان مشهدی در اسفند ۹۳ و خرداد ۹۴ گره خوردن گشایش اقتصادی کشور به رفع تحریمها در نظر مردم ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است بر این اساس از نگاه مردم وابستگی شرایط اقتصادی به تحریم ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

به گزارش «قاصدنیوز» با نزدیک شدن به ۱۰ تیر، مهلت مقرر برای نهایی شدن توافق هسته ای، اخبار هسته ای بار دیگر در صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته و گمانه زنی ها پیرامون نحوه و جزئیات توافق جمهوری اسلامی ایران با ۵+۱ افزایش یافته است و در این بین تحلیل های متنوعی در مورد چند و چون مذاکرات و داده ها و ستانده های طرفین مذاکره وجود دارد. اما علی رغم تمام اختلاف نظرها در میدان سیاست و تحلیل های رسانه ای، نظرات و انتظارات مردم از مذاکرات هسته ای گرچه تغییراتی کرده اما نسبتاً مشخص و با ثبات است.

 

مرکز نظرسنجی دفتر پژوهش روزنامه خراسان در اسفند سال گذشته اقدام به اجرای پیمایشی در سطح شهر مشهد و استان خراسان کرد و نتایج آن را در جهت افزایش آگاهی عمومی دربارۀ رویکرد مردم به مذاکرات منتشر نمود. برای بررسی تغییرات نگرش مردم با نزدیک شدن به زمان مقرر شده برای توافق این نظرسنجی در دهه پایانی خرداد ماه نیز تکرار شد. گزارش پیش رو مقایسه نتایج مهمترین یافته های این دو نظرسنجی را همراه با چند سوال جدید در دور دوم ارائه میکند. این گزارش بر مبنای پرسش از ۳۸۷ شهروند مشهدی بر اساس فرمول نمونه گیری تصادفی کوکران تنظیم شده است و برطبق استدلال آماری نتایج آن قابل تعمیم به تمام شهروندان مشهدی می باشد.

 

بر اساس مقایسه نظرات شهروندان مشهدی در اسفند ۹۳ و خرداد ۹۴ گره خوردن گشایش اقتصادی کشور به رفع تحریمها در نظر مردم ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است بر این اساس از نگاه مردم وابستگی شرایط اقتصادی به تحریم ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

 

از دیگر یافته های مقایسه این دو نظرسنجی افزایش مقاومت مردم در برابر فشارهای غرب و تبعات ناشی از عدم توافق است.

 

در سوال دیگر که پرسیده شده: «در صورت شکست مذاکرات مقصر اصلی کیست؟» تغییر زیادی در شاخصها بوجود نیامده وهمچون نظرسنجی قبلی ۵۰ درصد مردم مقصر اصلی را آمریکا (که نسبت به گذشته ثابت مانده) و ۲۰ درصد دولت( که نسبت به گذشته ۵ درصد بیشتر شده )و ۱۵ درصد کشورهای غربی( که نسبت به گذشته ۵ درصد کاهش یافته است) می دانند. درصد باقیمانده مربوطه به عوامل دیگر است.

 

در نظرسنجی دوم سه سوال جدید نیز از مردم پرسیده شده است. اولین سوال مربوط به توافق با وجود بازرسی مراکز نظامی بوده است که نظر ۸۰ درصد مردم نسبت به آن منفی بود.

 

دومین سوال مربوط به نوع واکنش تیم مذاکره کننده در برابر دبه کردن های طرف مقابل مطرح شده که ۶۸ درصد مردم آن را مناسب و ۲۷ درصد نامناسب دانسته اند.

 

و سومین سوال مربوط به تغییر شرایط مذاکره نسبت به گذشته بوده که ۶۰ درصد مردم آنرا بدون تغییر، ۲۸درصد بهتر و ۱۳ درصد بدتر از قبل برشمرده اند.

 

شایان ذکر است تمایل مردم به توافق در شرایط فعلی ۷درصد کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که پیش بینی آنها از تحقق توافق بدون تغییر باقیمانده است(۵۱ درصد عدم توافق و ۴۹ درصد حصول توافق).

 

این نظرسنجی پس از نتایج نهایی مذاکرات نیز تکرار خواهد شد.

 

hastei 2

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون