تاریخ خبر: کد خبر: 2417

بیانیه 60گروه جهادی دانشجویی خراسان رضوی خطاب به رئیس‌جمهور

60گروه جهادی دانشجویی در بیانیه ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند: راه برون‌رفت از تحریم‌هاتوجه به روستاها و اقتصاد مقاومتی است، نه اتکا‌ به ١+٥

بیانیه 60گروه جهادی دانشجویی خراسان رضوی خطاب به رئیس‌جمهور

به گزارش قاصدنیوز، 60قرارگاه و گروه جهادی دانشجویی خراسان‌رضوی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه دولت به روستاها و اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها‌‌‌‌‌راه برون‌رفت از تحریم‌ها تاکید کردند.

 

در این بیانیه آمده است: ما فرزندان ملت سالیانی است که با مبنای تکلیف‌مداری د‌رقالب بسیج سازندگی برای خدمت‌رسانی به مناطق روستایی می‌یابیم و فرصتی پدید‌آمده که درد روستا و روستایی با پوست و گوشت‌مان در‌آمیخته. ما بر خود فرض می‌دانیم که همچنان دستان خویش را در دستان روستائیان به گرمی بفشاریم تا سایه اقتدارش بر مدیریت روستا، باقی بماند، اما مطالبه‌ ما این است که بجای اتکا به1+5 و کشورهای غربی، توجه بیش‌از‌پیش به روستاها و اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راه برون‌رفت از تهدید تحریم‌ها در دستورکار قرار دهید.

 

منبع: شهرآرا

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون