تاریخ خبر: کد خبر: 2123

کریمی قدوسی: در سالهای اخیر ثابت شده نیازی به گسترش روابط با دولت انگلیس نداریم

وی با ذکر اینکه جمهوری اسلامی نیازی به روابط سیاسی با دولت خبیث انگلیس ندارد، افزود: در سالهای اخیر ما ثابت کرده ایم که نیازی به گسترش روابط با دولت این کشور نداریم و حداکثر روابط سیاسی در حد کاردار کافی است.

کریمی قدوسی: در سالهای اخیر ثابت شده نیازی به گسترش روابط با دولت انگلیس نداریم

به گزارش قاصدنیوز، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سراج24 با اشاره به مواضع ضد ایرانی دولت انگلیس گفت: مسئله کاهش سطح روابط سیاسی با دولت انگلیس در مجلس هشتم پیگیری شد و این نکته در آن زمان مورد تاکید قرار گرفت که سیاستهای کلی نظام باید به نحوی باشد که حداقل رابطه با انگلیس را داشته باشیم.وی با ذکر اینکه جمهوری اسلامی نیازی به روابط سیاسی با دولت خبیث انگلیس ندارد، افزود: در سالهای اخیر ما ثابت کرده ایم که نیازی به گسترش روابط با دولت این کشور نداریم و حداکثر روابط سیاسی در حد کاردار کافی است.منتخب مردم مشهد در خانه ملت با ذکر اینکه بازگشایی سفارت انگلیس به مصلحت منافع جمهوری اسلامی نیست، گفت: بازگشایی سفارت به معنای تبادل سفیر و حضور سفیر دولت انگلیس در تهران با توجه به سابقه این کشور در ضدیت با ایران و مواضع خصمانه چند دهه اخیر این کشور که همچنان بر این مواضع اصرار دارد به نفع جمهوری اسلامی نیست.


عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عنوان کرد: تبادل سفیر نه تنها برای کشورمان منافعی ندارد بلکه ضرر هم می کنیم و موجب خواهد شد که ملت های اسلامی در ادامه مقاومت خود علیه دشمنان اسلام دچار تزلزل و تذبذب شوند.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی باید هرگونه نیاز به انگلیس را کاهش دهد و البته در سالهای اخیر این نیاز کاهش داشته است.


کریمی قدوسی با بیان اینکه نباید مشکلی برای ایرانیان حاضر در انگلیس پیش بیاید، گفت: برای اینکه منافع ایرانیان حاضر در انگلیس حفظ شود؛ رابطه در حد کاردار کفایت می کند تا مردم با مشکلی روبرو نشوند.
 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون