تاریخ خبر: کد خبر: 1609

پاسخ روحانی به خبرنگار روزنامه کیهان

به گزارش قاصدنیوز خبرنگار کیهان بعدازظهر امروز در چهارمین نشست خبری رئیس جمهور از وی پرسید: همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران تاکید کردند؛ برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه چیست؟

 

روحانی در پاسخ به این سوال گفت: همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی میکند. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل میکنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل میکنیم. ولی تخیلی اینکه آقایی در عکسی بوده حالا اینکه  مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.

محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل کنیم. اینکه بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست. البته آنچه مقام معظم رهبری فرمودند حتما وزرای محترم به فرمایشات ایشان در همه زمینه ها عمل میکنند. ضمن اینکه در دولت همه نکات ایشان را اجرایی و عملیاتی می کنیم.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون