تاریخ خبر: کد خبر: 4835

معاون زیارت استانداری خراسان رضوی منصوب شد

از ابتدای حضور استاندار جدید این سمت بدون مسئول بوده و در بازه ای کوتاه حمید رضا فتحیان دستیار ویژه استاندار و رئیس کمیته انتصابات با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران منصوب شده بود.

به گزارش قاصدنیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی در حکمی محمدحسن واحدی را به سمت معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.

 

پیش از این واحدی معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بوده است.

 

قابل ذکر است از ابتدای حضور استاندار جدید این سمت بدون مسئول بوده و در بازه ای کوتاه حمید رضا فتحیان دستیار ویژه استاندار و رئیس کمیته انتصابات با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران منصوب شده بود.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون