تاریخ خبر: کد خبر: 450

پاسخ مهدی کوچک زاده به سید حسن خمینی

علیرغم درستی ادعای اصلی سید حسن آقا یعنی تاثیر رعایت ادب بر مخاطبان و ناظرانٰ به نظر می رسد مثال ذکر شده توسط ایشان از سیره امام در مورد به کار بردن کلمه "آقا" برای ریگان جنایتکار ٰ انتخاب دقیقی نیست چرا که با جستجویی ساده در صحیفه امام که تحت نظارت و ریاست سید حسن آقا توسط موسسه نشر آثار امام منتشر شده است می توان ملاحظه نمود که واژه "ریگان" جمعا 21 مرتبه در صحیفه به کار رفته که 17 مرتبه آن در کلام شریف امام بوده است و ذیلا با ارائه آدرس ذکر می شود و ملاحظه می شود که در این 17 بار امام نام این جنایتکار (صفتی که خود امام رحمه الله علیه برای آقای ! ریگان به کار برده اند) را در 4 نوبت با اراده معنایی خاص با لفظ "آقا" توام نموده اند.

پاسخ مهدی کوچک زاده به سید حسن خمینی

سید حسن آقای خمینی در مطلبی تحت عنوان: "در مقابل بی ادبان اگر مودب باشیم، پیروزیم" که در سایت جماران  منتشر شده است  به درستی از آثار و نتایج رعایت ادب در مواجهه با دیگرانٰ در چشم و گوش و دل مردم  سخن گفته اند و اظهار داشته اند که : " اگر خدای نکرده خشمگین شدید و واکنشی شبیه بی ادبان نشان دادید؛ در آن لحظه در چشم، گوش و دل مردم بازنده اید" ایشان برای اثبات مدعای خود به رفتار و سیره مودب ترین مرد الهی در تاریخ معاصرٰ حضرت امام روح الله (روحی فداه) استناد نموده و فرموده اند: " یکی از قلل رفیع زندگی امام بزرگوارمان  ادب است؛ چنانکه در طول تاریخ زندگی امام خمینی ما حتی یک واژه غیرمودبانه نه شنیده ایم و نه شنیده ایم که دیگران شنیده باشند. برای نمونه خطاب به رییس جمهور وقت آمریکا می گویند: «آقای» ریگان" .

علیرغم درستی ادعای اصلی سید حسن آقا یعنی تاثیر رعایت ادب بر مخاطبان و ناظرانٰ به نظر می رسد مثال ذکر شده توسط ایشان از سیره امام در مورد به کار بردن کلمه "آقا" برای ریگان جنایتکار ٰ انتخاب دقیقی نیست چرا که با جستجویی ساده در صحیفه امام که تحت نظارت و ریاست سید حسن آقا توسط موسسه نشر آثار امام منتشر شده است می توان ملاحظه نمود که واژه "ریگان" جمعا 21 مرتبه در صحیفه به کار رفته که 17 مرتبه آن در کلام شریف امام بوده است و ذیلا با ارائه آدرس ذکر می شود و ملاحظه می شود که در این 17 بار امام نام این جنایتکار (صفتی که خود امام رحمه الله علیه برای آقای ! ریگان به کار برده اند) را در 4 نوبت با اراده معنایی خاص با لفظ "آقا" توام نموده اند.  

1-    حركات جنون آميز ريگان مطمئناً حوادث غيرمنتظره و عواقب خطرناكى را بر همه تحميل مى‏كند. صحيفه امام    ج‏21    90   

2-    چه بهتر كه امريكا و ريگان از مسير سياست مين گذارى شده خليج فارس كه كوس رسوايى آنان را در جهان به صدا درآورده است مجدداً عبور نكند. صحيفه امام    ج‏20    330

3و 4و 5- به ملت امريكا از اينكه عنان عقل و اراده خويش را در مهمترين مسائل سياسى و بين المللى و نظامى به دست افرادى چون ريگان بسپارد نصيحت مى‏كنم. چرا كه ريگان در كارها و خصوصاً در مسائل سياسى و تصميم گيريها ناتوان شده است‏. همان رؤساى جمهور دنيا الّا معدودى آنها فكر مى‏كنند كه هركس كه مصالح ما را در نظر گرفت و هركس كه گاو شيرده ما شد، اين وحشى نيست! و اما آنكه سر كشى كرد از اين فرمان، اين وحشى است! اين منطق امثال ريگان است‏. صحيفه امام    ج‏20    271   

6- لكن شما انصاف بدهيد كه در يك همچو وقتى، وقت يك همچو امورى است؟! وقت يك همچو تأييدى است از كاخ سفيد؟ وقت يك همچو تأييدى است از ريگان؟ لحن شما در آن‏  به كجا مى‏رويد؟ چيزى كه به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن خود كاخ نشينان آن جا تندتر است. شما چه شده است اين‏طور شديد؟ شما كه اين نبوديد بعضيتان. من بعضيتان را مى‏شناسم، شما اين‏طور نبوديد .      صحيفه امام، ج‏20، ص: 163

7- اضطراب در كلمات خود ريگان اين قدر هست، تناقض گويى، اضطراب هست كه انسان نمى‏تواند باور كند كه يك آدمى كه رئيس يك همچو كشورى هست و ادعايش آن قدر زياد است، اين قدر تناقض گويى، اين قدر اضطراب، اين قدر وحشت كه او را گرفته است، امروز يك چيز مهمى است. صحيفه امام    ج‏20    161

8- آن روزى را كه امريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت. آن روز كه كارتر و ريگان  از ما تعريف كنند معلوم مى‏شود در ما اشكالى پيدا شده است، آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم. صحيفه امام    ج‏18    242   

9- مسئله اين است كه طرفدار اينها، شما آقاى ريگان هستيد. صحيفه امام    ج‏17    461   

10- اگر دليلى ما نداشتيم به اينكه اينها جاسوس امريكا هستند جز طرفدارى ريگان از آنها و دليلى نداشتيم كه حزب توده جاسوس هستند جز طرفدارى شوروى از آنها، كافى بود. لكن ما به شما بگوييم نه حزب توده را به واسطه حزب توده بودنش و نه بهايى را به واسطه بهايى بودنش اين محاكم ما محاكمه كردند و حكم به حبس دادند. اينها مسائل دارند، حزب توده را خودشان آمدند همه حرفهايشان را زدند و سابقه دارند اينها. بهايى‏ها يك مذهب نيستند، يك حزب هستند، يك حزبى كه در سابق، انگلستان پشتيبانى آنها را مى‏كرد و حالا هم امريكا دارد پشتيبانى مى‏كند. صحيفه امام    ج‏17    460   

11- بعد از اينكه آقاى ريگان گفته‏ اند، شهادت دادند به اينكه اينها جز مراسم مذهبى چيزى ديگرى ندارند، باز هم ما مى‏توانيم باور كنيم؟ صحيفه امام    ج‏17    459   

12- حجم جنايت به قدرى بوده است كه به حسب گزارش خبرگزاريها خشم جهانيان را برافروخته است. حتى جنايتكاران جهان، چون «ريگان» و «حسنى مبارك» را به صورت ظاهر وادار به محكوم نمودن آن نموده است. حجم جنايت به گونه‏اى بوده است كه حتى خبرگزاريها و روزنامه‏هاى طرفدار اسرائيل آن را محكوم، و بزرگترين جنايت پس از جنگ جهانى دوم دانسته ‏اند. صحيفه امام    ج‏16    520   

13- ما در زندگى خود در اين انقلاب اسلامى چيزهايى ديده ‏ايم و قبل از آن صحنه‏ هايى ديده بوديم باورنكردنى و شگفت‏ انگيز. از دوره افتادن رضاخان در تكايا و شمع روشن كردن تا قرآن طبع نمودن محمدرضا و احرام حج بستن، از عابد و زاهد و مسلمان شدن صدام تا اسلام شناس شدن كارتر و تا به حكم جهاد مسلمانان عليه ايران، تهديد كردن بلندگوى بگين و ريگان، و شايد اگر زندگى ادامه پيدا كند اينان را در صفهاى جماعت و محراب عبادت ببينيم! صحيفه امام    ج‏16    292   

14- معناى دخالت اين نيست كه ريگان خودش بيايد. صحيفه امام    ج‏16    271

15- همين اولى كه ريگان سر كار آمد، ترور شد. صحيفه امام    ج‏15    186   

16- آنها مى‏خواستند كه اين قدرت را از ايران بگيرند و ارتش را نابود كنند و ارتش برود سراغ كار خودش و ايران بماند بدون ارتش و همچو راحت و آسوده آقاى صدام بيايند هرجا دلشان مى‏خواهد! آقاى كارتر يا ريگان هم بيايند هر كارى دلشان مى‏خواهد بكنند، راه را باز كنند براى اين مسائل. بايد توجه داشته باشيد كه اسلام براى ارتش ارج قائل است‏. صحيفه امام    ج‏14    443

17- زبانهايى كه بر خلاف مصالح اسلام به روحانيت حمله مى‏كنند بدون حجت شرعى، يا به جمهورى اسلامى حمله مى‏كنند بدون يك دليل واضح. اينها زبانهايى هستند كه گويندگان آنها ديكتاتورند؛ و مى‏خواهند روحانيت را از صحنه بيرون كنند، و آن وقت يك حكومتى به دست بيايد كه اين حكومت موافق ميل آقاى ريگان باشد. صحيفه امام    ج‏14    190   

علاوه بر این ها امام در مواردی با به کار بردن واژه هایی خاص در برخی موارد مثل :

واژه "بی شرف" برای رضا خان . صحيفه امام    ج‏1    22    "قيام براى نفعهاى شخصى است كه روزنامه‏ ها كه كالاى پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه‏ ها را كه از مغز خشك رضاخان بيشرف تراوش كرده، تعقيب مى‏كنند و در ميان توده پخش مى‏كنند"

یا برای نفتخواران ٰ صحيفه امام    ج‏2    491    "اين نفتخواران بى‏شرف و عمال بى‏حيثيت آنها را از كشورهاى اسلامى بيرون ريزيد همانند زباله‏ها"

و یا واژه "هرزه" یا "هرزه گرد" ٰ صحيفه امام    ج‏14    " اينجانب به زنان پرافتخار ايران، مباهات مى‏كنم كه تحولى آنچنان در آنان پيدا شد كه نقش شيطانى بيش از پنجاه سال كوشش نقاشان خارجى و وابستگان بى‏شرافت آنان، از شعراى هرزه گرفته تا نويسندگان و دستگاههاى تبليغاتى مزدور را نقش بر آب نمودند" برای برخی نقاشان و شعرای وابسته به دربار یا واژه "بی سر و پا" برای کسروی ملحد و یا خطاب به مرفهین از خدا بی خبر  می فرماید: صحيفه امام    ج‏11    18   "آقا چرا يك دسته تبليغِ آن طرفيها را مى‏كند، چپيها را مى‏كند. يك عدّه [تبليغ‏] راستيها را مى‏كند؟ مگر خودتان آدم نيستيد؟ براى خودتان كار بكنيد. براى اين مملكت، براى اين ملت، براى اين بيچاره‏ ها كار بكنيد. كارشكنى لااقل نكنيد، خوب، بنشينيد تو خانه مُرفَّهتان و تفريحات خودتان را بكنيد، و عيّاشى و هرزگى خودتان را بكنيد. ديگر چرا كارشكنى مى‏كنيد" و نیز در وصیتنامه سیاسی الهی می فرماید : ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند كه دشمنان آنها حسين اردنى اين جنايت پيشه دوره گرد، و حسن و حسنى مبارك  هم آخور با اسرائيل جنايتكارند و در راه خدمت به امريكا و اسرائيل از هيچ خيانتى به ملتهاى خود رويگردان نيستند ٰ درصدد توصیف حقیقت وجود یک فرد یا مجموعه و یا موضوع بوده اند که نباید آن ها را حمل بر عدم رعایت ادب نمود و نقل های اینگونه از امام خصوصا از سوی سید حسن آقا می تواند به باز شدن باب تحریف حقیقت بزرگتری که بیانگر سیره و ویژگی های کامل امام به عنوان الگو و راهنماست شود و زمینه سوء استفاده گران را به تدریج فراهم می آورد کما اینکه دیده شد به امام نسبت دادند که آنقدر اهل اعتدال !!! بود که با "مرگ بر آمریکا" مخالف بوده و یا بر اعدام شاه حجتی نداشته و آن ملعون بی شرف! را حداکثر مستحق حبس ابد می دانسته اند!!!

بدون شک این رفتار و گفتار امام نه تنها هیچ تعارضی با ادب و گفتار قرآنی و سیره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نداشته و ندارد بلکه به نظر می رسد بر گرفته از همان کتاب الهی و سنت جداناشدنی از او ست چرا که در خود قرآن جماعتی بدتر از چارپایان و جماعتی تشبیه به سگ و جماعتی به الاغ تشبیه شده اند:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً (الفرقان :  44)

وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الأعراف :  176)

مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (الجمعة :  5)

و یا سید الشهدا در روز عاشورا برخی از سپاه مقابل را با صفت واقعیشان "زنازاده" یا "ای فرزند زن بدکاره" نامیده است.

در پایان از خداوند متعال می خواهم تا دعای امام روحی فداه در حق 5 عزیز خاندانش که سید حسن آقا هم یکی از آنهاست مستجاب گردد و ایشان را از شر  شیاطین جن و انس مصون و محفوظ و مایه روشنی چشم ما نگه دارد!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون