تاریخ خبر: کد خبر: 444

عکس کمتردیده شده ازشهیدچمران درلبنان

جوانان مدرسه جبل عامل (لبنان) زیر بمباران های اسرائیل در پناهگاه مدرسه خفته اند و چشمان بیدار چمران نگران حال و آینده آنهاست

عکس کمتردیده شده ازشهیدچمران درلبنان

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون