تاریخ خبر: کد خبر: 1240

هفته نامه پرتو تعطیل شد

نشریه پرتو مانند اغلب نشریات دیگر، تاکنون عمده هزینه‌های خود را از طریق یارانه مطبوعات پرداخت میکرده که متاسفانه این مبلغ در ماه‌های اخیر به شدت کاهش داشته و ما برای تامین هزینه ها با مشکل جدی روبرو هستیم.

هفته نامه  پرتو تعطیل شد

به گزارش قاصد نیوز مدیرمسئول هفته نامه پرتو در گفتگو با 598 با اشاره به کاهش شدید حمایت های دولت از نشریات ارزشی اظهار داشت: نشریه پرتو مانند اغلب نشریات دیگر، تاکنون عمده هزینه‌های خود را از طریق یارانه مطبوعات پرداخت میکرده که متاسفانه این مبلغ در ماه‌های اخیر به شدت کاهش داشته و ما برای تامین هزینه ها با مشکل جدی روبرو هستیم.

 

محمود دهقانی با تاکید برآنکه موسسه امام تاکنون بودجه ای برای پرتو قرار نداده است افزود: همه فکر میکنند که موسسه امام هزینه های ما را تامین میکند اما در این چند سال حتی یک ریال از موسسه پول نگرفته ایم. هرچند جدیدا خدمت آیت الله مصباح بودیم و در خواست حمایت داشتیم که قرار شد در جلسه مطرح شود و اگر تصویب شد یک ردیف بودجه نیز برای پرتو قرار دهند.

 

 

وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه های یک مطبوعه بیان داشت: امروز کاغذ و چاپ و حقوق کارمند و دیگر هزینه ها افزایش چشمگیر داشته، نمیدانم وزارت فرهنگ با کدام منطق یارانه مطبوعات غیر تجاری مانند پرتو را کاهش داده است. چندی پیش نیز در این خصوص نامه‌ای به آقای جنتی نوشتیم که هنوز پاسخگو نبوده اند.

 

ایشان با تاکید بر مشکلات مالی هفته نامه پرتو اظهار داشت: برای چاپ این چند هفته آخر پولی نداشتیم، البته این هفته یک مقدار توانستیم حمایت مالی جذب کنیم و این شماره را نیز منتشر میکنیم اما در صورت عدم اختصاص بودجه کافی و مطمئن، باید عرض کنم که ناچاریم پرتو را تعطیل کنیم.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون