تاریخ خبر: کد خبر: 9124

عکس: به گِل نشستن طرح دیوار مهربانی

طرح «دیوارمهربانی» تقریبا در تمام کشور به گِل نشسته است. در تصویر یکی از این موارد در مشهد را می بینید.

دیوار مهربانی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون