تاریخ خبر: کد خبر: 8404

گزارش تصویری: شکار لحظه‌های نابِ سلام

سلام سنت است و احترام سنت. بسیارند مردمانی که در این شهر، روز خود را به شوق به جای آوردن این سنت‌ها آغاز می‎‌کنند.بهانه شیرینی است که دمی را با سلام به مولایت بیاسایی،لحظه سلام تو را دربرابر گنبد نگاه میدارد و جسمت را رها می‌کند تا به هیاهوی شهر برود. لحظه سلام دمی است به بلندای ساعت، به بلندای مقام امامی که دل ها در تقارن شیرین عاشقانه با او سالیان است که گره می‌خورند و سلام روزانه تنها این گره‌ها را محکم‌تر می‌کند. مقصد امام است و مقصود امام و لحظه سلام بلندترین لحظه ای است که زائر و مجاور به خود تجربه می‌کند.

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

سلام به امام رضا

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون