تاریخ خبر: کد خبر: 7460

فیلم: از چند درصد مغز خود استفاده می کنید؟

یک افسانه ی قدیمی می گوید ما تنها از 10 درصد مغزمان استفاده می کنیم و 90 درصد دیگر به عنوان ظرفیت اضافی باقی می ماند. تبلیغ کنندگان وعده دادند که این استعداد نهفته را به کمک شیوه های علم عصب شناسی فعال کنند، اما تنها کاری که واقعا انجام دادند، نفوذ به کیف پول شما بود

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون