تاریخ خبر: کد خبر: 6228

کامران نجف زاده: همه چی آرومه!

بینندگان این قسمت از صرفا جهت اطلاع برنامه در انتهای آن، شاهد صحبت هایی از کامران نجف زاده، مجری این برنامه بودند که شاید این صحبت ها برایش گران تمام شود.

دانلود

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون