تاریخ خبر: کد خبر: 61

فیلم/خواب ۲دقیقه ای بچه بسیجی ها در جنگ سخت!

روایت گری جالب استاد رحیم پور ازغدی از سختی های عملیات بدر

روایت گری جالب استاد رحیم پور ازغدی از سختی های عملیات بدر که در همایش راویان فتح خراسان رضوی ایراد شده است.
 
 
 

 

به نظر شما نسبت جناح فرهنگی مومن در سال مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ و اقتصاد در جنگ نرم با این حالات رزمندگان جنگ سخت چیست؟

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون