تاریخ خبر: کد خبر: 5954

موشن گرافیک: اینترنت ملی چیه؟

«اینترنت ملی چیه؟» روایتی کوتاه و جذاب از چیستی اینترنت ملی و مزایای آن در وضعیت کنونی کشور ماست.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون