تاریخ خبر: کد خبر: 5891

فیلم: فریادهای یک مادر در دادگاه ایرانی جنایت خونی فابیوس

فریادهای یک مادر رنج دیده که فرزندش قربانی تجارت کثیف ورود خون های آلوده ایدزی توسط فابیوس نخست وزیر فرانسه شده است در دادگاه ایرانی بلند می شود. تاکنون فرانسه غرامت این جنایت را پرداخت نکرده است. نخست وزیر این کشور قرار است این روزها با استقبال رسمی مقامات وارد کشورمان شود.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون