تاریخ خبر: کد خبر: 5859

عکس: تولید مداد از کاغذ باطله در مشهد

یک واحد تولیدی در چناران، در طرحی ابتکاری بابهره گیری از بازیافت روزنامه ها و کاغذهای باطله و ایجاد اشتغال خانگی اقدام به تولید مداد سیاه و مداد رنگی کرده است.ابتکار این واحد تولیدی به نوعی مصرف بهینه از منابع طبیعی و بازیافت زباله به عنوان طلای کثیف را ترویج می دهد بویژه زباله ای که براساس آمار رسومی برای هر تولید هر یک تن کاغذ، 17 درخت تنومند قطع می شوند و از بین می روند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون