تاریخ خبر: کد خبر: 5458

فیلم: شهدای غواص پیامی آورده اند

غواص در کنار دریایی از آب با دستان بسته پرپر زندند تا امروز در جواب قدری کم آبی نگوییم#تحریمیم_میفهمی؟!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون