تاریخ خبر: کد خبر: 4805

عکس: رژه نیروهای مسلح در مشهد

رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در مشهد

رژه ارتش

رژه ارتش

چترباز

هلی کوپتر

رژه ارتش

رژه ارتش

استاندار

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه بسیج

رژه ارتش

رژه ناجا

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

رژه ارتش

تانک

رژه ناجا

رژه ناجا

رژه ارتش

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون