تاریخ خبر: کد خبر: 4131

نماهنگ: باعث ننگ روحانیت!

«بهانه و ننگ» کلیپ سخنان مقام معظم رهبری در مورد انتقاد به روحانیت

 

دانلود

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون