تاریخ خبر: کد خبر: 3592

عکس:ضریح جدید امامین عسکریین

کار ساخت ضریح امامین عسکریین(ع) از سال 1389 در قم آغاز شد و اسفند ما سال 92 به پایان رسید و آماده انتقال به سامرا است.

به گزارش قاصدنیوز، کار ساخت ضریح امامین عسکریین(ع) از سال 1389 در قم آغاز شد و اسفند ما سال 92 به پایان رسید و آماده انتقال به سامرا است.

 

 

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

عکس:ضریح جدید و قبر شریف امامین عسکریین

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون