تاریخ خبر: کد خبر: 3587

گزارش تصویری: سران فتنه اعدام باید گردند

مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی روز گذشته در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی با سخنرانی آیت الله سیداحمد خاتمی برگزار گردید.

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

تجمع مردم مشهد در بزرگداشت 9 دی

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون